Bộ Xây dựng đề xuất siết chặt điều kiện kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, và chuyên gia về dự thảo Nghị định mới. Nghị định có liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản. Một trong những điểm đáng chú ý khác là dự thảo quy định các điều kiện ngặt nghèo hơn. Theo đó, với các điều kiện về kinh doanh bất động sản. Khi đưa ra đề xuất tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp. Hoặc thành lập HTX cùng ngành nghề mới được phép kinh doanh bất động sản. Rõ ràng Bộ Xây dựng muốn siết điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này.

Bộ Xây dựng thay đổi điều kiện kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang đề xuất. Các tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã cùng ngành nghề mới được kinh doanh bất động sản.

Đề xuất trên được Bộ Xây dựng đề cập. Trong dự thảo Nghị định về Luật Kinh doanh bất động sản. Quy định hiện hành chưa có yêu cầu cụ thể về ngành nghề kinh doanh với người tham gia kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh bất động sản
Siết chặt điều kiện kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp phải công khai thông tin. Bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật. Số điện thoại liên lạc và các thông tin liên quan đến bất động sản, Đưa vào kinh doanh trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp. Cũng như cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Và nơi có bất động sản đưa vào kinh doanh.

Trong trường hợp là chủ đầu tư dự án bất động sản. Thì ngoài các quy định trên còn phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 20% tổng vốn đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Với dự án có quy mô từ 20 ha trở lên, mức này là 15%.

Vốn chủ sở hữu được xác định dựa vào kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Hoặc báo cáo kiểm toán độc lập được thực hiện trong năm doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh. Hoặc năm trước liền kề năm tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản.

Về kê khai nộp thuế và các mức phạt

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Xây dựng cũng đề cập cụ thể hơn. Về các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Nhóm này không buộc phải có các điều kiện trên nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Về kê khai nộp thuế và các mức phạt
Hoạt động kinh doanh bất động sản nhộn nhịp trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Theo đó, kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Được xác định là những trường hợp bán, cho thuê, thuê mua nhà, công trình xây dựng. Hay chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất dưới mức diện tích đất, sàn xây dựng nhà ở, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Kinh doanh bất động sản không thường xuyên. Gồm các trường hợp như bán, chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể; bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động san thuộc sở hữu Nhà nước khi cư quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; Các tổ chức tín dụng bán, chuyển nhượng nhà, công trình, dự án đang được bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ…

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Dự thảo nghị định này quy định một số điểm mới về mức phạt tiền trong kinh doanh BĐS, vi phạm xây dựng biện pháp khắc phục hậu quả, xử phạt hành vi xây dựng không phép, sai phép…

Trả lời