Những quy định mới về tách thửa đất ở Kiên Giang

Mới đây, tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021. Đưa ra những quy định và điều kiện mới về tách thửa, hợp thửa. Cũng như diện tích tối thiểu đối với từng loại đất muốn tách thửa. Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành sau mười ngày. Bắt đầu từ ngày 26/8/2021 thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND trước đó được đưa ra hồi 2019. Theo quy định mới, sau khi tách thửa diện tích tối thiểu của thửa đất không thay đổi so với trước đây. Đối với đất ở tại đô thị là 36 m2 còn đất ở tại nông thôn là 45 m2.

Quyết định mới của UBND tỉnh Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định này, thửa đất được tách thửa phải đáp ứng các điều kiện như: Không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất;

Chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất; thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu tương ứng với từng loại đất.

Đất ở

Đối với đất ở, quyết định mới của UBND tỉnh Kiên Giang cho phép diện tích tối thiểu tách thửa ở khu vực đô thị và nông thôn lần lượt là 36m2 và 45m2. Diện tích này không bao gồm hành lang an toàn giao thông, đường thuỷ, đê điều.

Kiên Giang ra quy định mới về diện tích tối thiểu đất được tách thửa
Những quy định mới về tách thửa đất ở

Trường hợp thửa đất tiếp giáp mặt đường giao thông, đường thuỷ, đê điều. Thì chiều rộng mặt tiền thửa đất và chiều dài các cạnh tiếp giáp mặt tiền thửa đất không được nhỏ hơn 4m.

Nếu thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông, đường, thuỷ, đê điều. Thì chiều rộng và chiều dài thửa đất không nhỏ hơn 4m.

Với các khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 thì diện tích tách thửa được thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Đất phi nông nghiệp

Đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở), diện tích tối thiểu được tách thửa sẽ được chia làm hai loại.

Thứ nhất, đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt và phải đảm bảo không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

Thứ hai, đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 500m2 đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Các loại đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) còn lại, bao gồm cả đất thương mại, dịch vụ là 300 m2.

Đất nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa với đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) tại khu vực đô thị (thị trấn, phường) TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 600m2; các huyện còn lại là 1.000m2; khu vực nông thôn (xã) của TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 1.000 m2, các huyện là 2.000m2.

Với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu tách thửa tại khu vực đô thị (thị trấn, phường) của TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 300m2. Các huyện còn lại là 500m2. Khu vực nông thôn (xã) của TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 500m2, các huyện là 1.000m2.

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực đô thị là 1.000m2; khu vực nông thôn là 2.000m2. Với đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là 3.000m2.

Giải quyết tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định

Đảo ngọc Phú Quốc
Giải quyết tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định

Trước đó, quyết định 16/2019/QĐ-UBND ban hành khiến trên địa bàn TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xuất hiện nhiều tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng. Nhất là những khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (công viên cây xanh , khu vui chơi giải trí công cộng…) diện tích tách thửa nhỏ 300 m2, 500 m2.

Trả lời